Wiki Travel:Hãy lao về phía trước

Hãy lao về phía trước!

Hãy lao về phía trước có nghĩa là:

  • Sửa đổi.Nếu có điều nào đó sai sót, những biên tập viên khác sẽ giúp bạn.
  • Hãy làm những gì bạn cho là đúng. Bạn không cần phải tạo ra một bài hoàn chỉnh, đầu tiên bạn có thể chỉ tạo ra một dàn bài về một địa điểm hay thành phố mà bạn yêu thích. Bạn có thể sử dụng các mẫu bài viết này nếu bài viết đó chưa tồn tại. Hãy đưa ra các ý tưởng và để những người khác mở rộng nó. Đó là cách hoạt động của wiki!
  • Đừng quan tâm đến quyền tác giả. Bạn có quyền thêm vào, thay đổi và cải tiến bất cứ điều gì mà bạn tìm thấy ở Wiki Travel cũng như bất cứ ai đã viết nó. Bạn không cần thiết phải hỏi bất kỳ ai hoặc thậm chí có một tài khoản ở đây, nếu bạn có thể sửa lỗi hoặc cải tiến bất kỳ điều gì. Nếu bạn thay đổi nó, những người khác ở đây sẽ sẳn sàng giúp đỡ. Vì vậy, đừng bận tâm hỏi nếu tất cả mọi thứ đang đi đúng hướng như nó vốn có!

Tóm lại hãy thực hiện những gì bạn cho là đúng! Hưởng thụ!