Wiki Travel:Giới thiệu

Wiki Travel là một dự án nhằm tạo ra bộ tài liệu hướng dẫn du lịch toàn cầu đáng tin cậy, liên tục cập nhật, đầy đủ và miễn phí. Wiki Travel bắt đầu hoạt động từ ngày 10 tháng 12, năm 2006 và được khởi động lại dưới sự điều hành của Wikimedia Foundation ngày 15 tháng 1, năm 2013.

Wiki Travel được xây dựng với sự hợp tác của các tác giả tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới, những người viết mà không cần trả tiền, với tinh thần chia sẻ kiến ​​thức làm cho du lịch rất thú vị. Bất cứ khi nào du khách gặp nhau trên đường, họ trao đổi thông tin về những nơi họ đến từ và đặt câu hỏi về những nơi họ đang đi. Chúng tôi muốn làm cho nó dễ dàng để chia sẻ kiến thức và để người khác chia sẻ nó; giấy phép Quyền tác giả của chúng tôi có nghĩa là các dữ kiện bạn biết có thể lây lan xa và rộng. Bất cứ ai cũng có truy cập Internet có thể viết và thực hiện thay đổi vào các bài viết và biên tập viên có thể đóng góp Wiki Travel dưới một bút danh, hoặc, nếu họ chọn, với danh tính thực sự của họ.