Châu Á > Đông Nam Á > Việt Nam > Trung Bộ > Vườn quốc gia Pù Mát

Vườn quốc gia Pù Mát nằm ở Nghệ An, Việt Nam.

Tổng quan

Vườn quốc gia Pù Mát nằm ở phía tây tỉnh Nghệ An. Tiếng Thái, Pù Mát có nghĩa là những con dốc cao. Được thành lập theo quyết định số 174/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/11/2001 về việc chuyển hạng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Mát thành Vườn quốc gia. Vườn quốc gia Pù Mát hiện được xác định là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An do UNESCO công nhận năm 2007.

Lịch sử

Cảnh quan

Hệ động và thực vật

Khí hậu

Đến như thế nào

Chi phí/Gấy phép

Đi lại

Tham quan

Làm

Mua sắm

Ăn

Uống

Ngủ

Chỗ ở

An toàn

Điểm tiếp theo


Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!