Vùng của Việt Nam

Nam Trung Bộ là một vùng của Việt Nam. Vùng này bao gồm các tỉnh và thành phố ven biển từ Đà Nẵng vào đến Bình Thuận, đôi khi nó được gộp vào miền Trung của Việt Nam.

Các tỉnh

Thành phố

  • Đà Nẵng - thành phố thuộc trung ương là trung tâm kinh tế của khu vực.
  • Hội An - thành phố có khu phố cổ là di sản thế giới UNESCO.
  • Nha Trang - thành phố du lịch nổi tiếng, và là tỉnh lị của tỉnh Khánh Hòa.
  • Phan Thiết - thành phố du lịch nổi tiếng khác với nhiều khu resort, là tỉnh lị của tỉnh Bình Thuận

Các điểm đến khác

Tổng quan

Ngôn ngữ

Đến

Đi lại

Xem

Làm

Ăn

Uống

An toàn

Tiếp theo


Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!