Tỉnh thuộc vùng Tây Bắc Bộ của Việt Nam

Lào Cai là một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam.

Vị trí Lào Cai ở Việt Nam

Các vùng

Thành phố

Các điểm đến khác

Tổng quan

Ngôn ngữ

Đến

Đi lại

Xem

Làm

Leo đỉnh Fan Xi Păng, nóc nhà Đông Dương.

Ăn

Uống

An toàn

Tiếp theo


Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!