Vùng của Việt Nam

Châu Á > Đông Nam Á > Việt Nam > Nam Bộ > Đông Nam Bộ

Đông Nam Bộ là một vùng địa lý thuộc Việt Nam. Đây là khu vực kinh tế phát triển nhất Việt Nam, đóng góp hơn 2/3 thu ngân sách hàng năm, có tỷ lệ đô thị hóa 50%. Dưới đây là danh sách các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ. Đôi lúc, tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận được xếp vào vùng Nam Trung Bộ, tỉnh Lâm Đồng được xếp vào vùng Tây Nguyên.

Đông Nam Bộ

Các tỉnh

Thành phố

Tập tin:HCMC-skyline.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh

Các điểm đến khác

Tổng quan

Ngôn ngữ

Đến

Hàng không

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sắt

Ga Sài Gòn là ga chính cuối cùng trên tuyến đường sắt bắc nam.

Đi lại

Xem

Làm

Ăn

Uống

An toàn

Tiếp theo


Bài viết này còn ở dạng sơ khai nên cần bổ sung nhiều thông tin hơn. Nó có thể không có nhiều thông tin hữu ích. Hãy mạnh dạn sửa đổi và phát triển bài viết!